اخبار و مطالب اخبار و مطالب

به مناسبت هفته هلال احمر ؛ پرسنل و اعضاي داوطلب جمعيت هلال احمر يزد خون اهدا نمودند

به مناسبت هفته هلال احمر ؛ پرسنل و اعضاي داوطلب جمعيت هلال احمر يزد خون اهدا نمودند

       به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، به مناسبت هفته هلال احمر، كاركنان و اعضاي داوطلب جمعيت هلال احمر يزد خون اهدا نمودند.

     گفتني است كاركنان و اعضاي داوطلب جمعيت هلال احمر يزد به صورت مستمر در ايام و مناسبت هاي خاص در طول سال با اهداي خون به كمك بيماران مي شتابند.