اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بيستمين فرد با گروه خوني كمياب Oبمبئي كشور، توسط پايگاه انتقال خون يزد شناسايي شد.

بيستمين فرد با گروه خوني كمياب Oبمبئي كشور، توسط پايگاه انتقال خون يزد شناسايي شد.بيستمين فرد با گروه خوني كمياب Oبمبئي كشور، توسط پايگاه انتقال خون يزد شناسايي شد.

     به گزارش روابط عمومي پايگاه انتقال خون يزد، بيمار62 ساله هرمزگاني كه بعلت ناراحتي سينه و قلب در بخش قلب  بيمارستان حضرت سيدالشهدا يزد بستري گرديده بود بعلت افت هموگلوبين نياز به خون پيدا نمود پس از ارسال نمونه خون بيمار به پايگاه و آزمايشهاي گوناگون توسط كارشناسان اين پايگاه مشخص گرديد كه گروه خون اين بيمار از نوع

كمياب به نام O بمبئي است، پس از آن نمونه  به ستاد مركزي انتقال خون كشور ارسال و پس از انجام آزمايشات  لازم ،گروه خوني مذكور تاييد گرديد.

     شامگاه چهارشنبه 2 واحد از اين گروه خوني كمياب توسط خودرو ويژه حمل خون از مركز خون هاي ناياب كشور مستقر در سازمان انتقال خون ايران به پايگاه يزد انتقال يافت و اين واحدهاي خون صبح روز 5شنبه به همراه مدير و مسولين پايگاه يزد و با حضور دكتر وحيد فر فوق تخصص خون و آنكولوژي بيمارستان و گزارشگر باشگاه خبرنگاران جوان جهت تزريق به  فرد بيمار به بيمارستان تحويل گرديد.

     دكتر وحيدفر در مصاحبه خود از پايگاه انتقال خون يزد جهت تشخيص دقيق و به موقع گروه خوني بيمار و از سازمان انتقال خون ايران به خاطر تهيه و تامين خون مورد نياز اين بيمار تقدير و تشكر نمودند و از مردم نوع دوست ايران خواست تا حداقل سالي يك يا دو بار با مراجعه به يكي از مراكز انتقال خون و اهداي خون خود ياري رسان بيماران باشند.

     مدير پايگاه انتقال خون يزد به خبرنگار باشگاه اين چنين گفت: گروه خونOبمبئي از گروه هاي خوني نادر است و اين بيمار بيستمين فرد داراي اين گروه خوني خاص در كشور است كه شناسايي شده است. گروه خون O بمبئي از گروه هاي خوني نادر با فراواني تقريبا يك نفر در يك ميليون نفر جمعيت است.

    

دكتر خدايي در ادامه افزود: براي خدمت رساني بهتر به هموطنان نيازمند خون و فرآورده هاي آن از مردم نوع دوست  خواستند تا حداقل سالي يك يا دو مرتبه جهت اهداي خون به پايگاه هاي انتقال خون مراجعه نمايند.

يكي از كارشناسان ستادي انتقال خون كشور كه جهت تحويل و تزريق خون به فرد بيمار به يزد آمده بود به خبرنگار گفت: از چند روز پيش كه با آزمايش روي نمونه فرد بيمار متوجه شديم خون او از گروههاي خوني نادر است مراحل اوليه را جهت ارسال اين گروه خوني به يزد انجام داديم. وي در ادامه افزود اگر سازمان فرودگاه هاي كشور جهت حمل كيسه خون به اقصي نقاط كشور همكاري لازم را با سازمان انتقال خون كشور مبذول دارد كمك بزرگي براي ارائه خدمت هر چه سريعتر به بيماران را  به ما ارائه مي نمايد همچنين در ادامه مصاحبه ،كارشناس مسئول آزمايشگاه پايگاه انتقال خون يزد به خبرنگار گفت: تشخيص گروه خوني نادر O بمبئي توسط پرسنل پايگاه انتقال خون يزد در هفته جاري كه منجر به تاييد آن در سازمان انتقال خون ايران (ستاد مركزي) گرديد و در اين رابطه 2 واحد خون سازگار از تهران به يزد ارسال و به بيمار تزريق شد.

     لازم به ذكر است كه گروه خوني O بمبئي جزء فنوتيپ هاي نادر گروه هاي خوني است كه تاكنون در ايران 20 نمونه گزارش گرديده است. اين خون با ماده نافذ و چرب گلسيرول در شرايط استريل آغشته شده و در برودت 65- الي 80- درجه سانتيگراد بمدت 10 سال مي توان نگهداري كرد و هنگام نياز، يخ گشايي شده و گليسرول حذف مي گردد و قبل از تزريق بايد تست سازگاري با خون بيمار انجام و سپس تزريق گردد. توضيح اينكه اين گروه خوني براي اولين بار در پايگاه انتقال خون استان يزد شناسايي شده است.

     در پايان بيمار به گزارشگر باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من از سازمان انتقال خون ايران ، پايگاه انتقال خون يزد ،پزشك معالج  و تمامي افرادي كه براي نجات جان من تلاش نموده اند كمال تشكر و قدرداني را دارم و از حس نوع دوستي و كمك هموطنان تشكر ويژه مي نمايم .