اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بيماران در فصل سرما نيز چشم انتظار اهدای خون و خیرین محترم هستند

بيماران در فصل سرما نيز چشم انتظار اهدای خون و خیرین محترم هستنددكتر تقوايي در گفتگوي زنده تلفني با برنامه راديويي يزد؛ بيماران در فصل سرما نيز چشم انتظار اهدای خون و خیرین محترم هستند به گزارش روابط عمومي، مدير كل انتقال خون يزد در مصاحبه زنده تلفني با برنامه راديويي نسيم صبح و همچنين بخش خبري 30/13 شبكه سيماي تابان در خصوص ضرورت اهداي خون در فصل سرما براي مردم توضيح داد. دكتر تقوايي ضمن دعوت از مردم، علي الخصوص گروه هاي خوني منفي جهت اهداي خون گفت: با توجه به سردي هوا و قرار گرفتن در فصل زمستان ، مراجعه جهت اهدای خون با كاهش نسبي روبرو بوده و بالطبع ذخایر خونی انتقال خون کاهش یافته و اين در حالي است كه نياز به خون و فرآورده هاي خوني هميشه وجود دارد. وي در ادامه با اشاره به مراكز ثابت خونگيري در سطح استان و تيم هاي سياري كه در شهرستان ها مستقر مي شوند به نحوه خدمت رساني به مردم پرداخت.