اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بيمارستان ها با مديريت مصرف خون ، انتقال خون را ياري نمايند

بيمارستان ها با مديريت مصرف خون ، انتقال خون را ياري نمايند

دكتر تقوائي در جمع روساي بيمارستانهاي استان يزد؛بيمارستان ها با مديريت مصرف خون ، انتقال خون را ياري نمايند

          به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد ، در جلسه اي كه به مناسبت هفته سلامت روز سه شنبه 31 فروردين از سوي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد براي برنامه توجيهي سال 95 وزارت بهداشت با رییسو مديران بيمارستان هاي استان در هتل ارگ  برگزار شد، مدير كل انتقال خون استان در خصوص اهميت خون و فرآورده هاي خوني ، تعرفه گذاري خون و فرآوده هاي خوني، مديريت مصرف خون و استقرار سيستم هموويژيلانس و نتايج آن در بيمارستانها سخنراني نمود.

      وي با بيان اينكه روي خون و فرآورده هاي خوني هزينه هاي زيادي انجام مي شود تا قابل استفاده براي بيماران باشد گفت: بايستي قدر و ارزش خون و فرآورده هاي خوني  كه با همت اهداکنندگان عزیز و تلاش شبانه روزي كاركنان انتقال خون به دست مي آيد را دانست و بيمارستان ها مي توانند با مديريت صحيح مصرف خون ياري گر انتقال خون باشند.

   در ادامه دكتر زارع؛ مدير درمان دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقي يزد ضمن تشكر از مدیركل و پرسنل انتقال خون استان، بر ضرورت مديريت مصرف خون در بيمارستان ها تاكيد كرد.