نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشریک مساعی انتقال خون با معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد/برگزاری دوره بازآموزی ویژه اساتید و متخصصان دانشگاهی

تشریک مساعی انتقال خون با معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد/برگزاری دوره بازآموزی ویژه اساتید و متخصصان دانشگاهی

در نشست سرپرست اداره کل انتقال خون یزد با معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد به همکاری متقابل آموزشی و پژوهشی بین این واحد تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل انتقال خون یزد، در این نشست در خصوص برگزاری دوره های آموزشی ویژه گروههای آموزشی مرتبط و همچنین گروه های هدف انتقال خون اشاره شد.

همچنین در این نشست در خصوص تشریک مساعی انتقال خون با معاونت آموزشی بحث و تبادل نظر شد تا از ظرفیت و پتانسیل های یکدیگر جهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف انتقال خون استفاده شود.

دکتر سیدمحمدرضا  آقایی سرپرست اداره کل انتقال خون یزد در این نشست برگزاری دوره بازآموزی ویژه اساتید، اعضای هیات علمی و متخصصان دانشگاه از مهمترین برنامه های پیش رو دانست و گفت: این گونه دوره های آموزشی  تخصصی بصورت ماهانه ویژه متخصصان مرتبط با انتقال خون و فرآورده های خونی اعم از گروههای تخصصی زنان، بیهوشی، جراحی، ارتوپد، داخلی برگزار شود.

دکتر هوشنگ مهرپرور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد ضمن قول مساعد جهت همکاری با انتقال خون اظهار امیدواری کرد: در آینده ای نزدیک جلسه ای با حضور مدیران گروها های آموزش پزشکی و همچنین دوره های آموزشی و پژوهشی مرتبط با انتقال خون در اسرع وقت برای جامعه هدف برگزار خواهد شد.