اخبار و مطالب اخبار و مطالب

تشكر استانداريزد از اهداكنندگان خون

تشكر استانداريزد از اهداكنندگان خونبه گزارش روابط عمومي، به مناسبت روز 24 خرداد روز جهاني اهداكنندگان خون به اهداكنندگاني كه روز 5شنبه براي اهداي خون به اين اداره كل مراجعه نمودند با اهداي گل و كارت پستال ، تقدير و تشكر شد.همچنين اين كارت پستال به اهداكنندگان مستمري كه بيش از 20 بار اهداي خون در استان داشته اند، ارسال گرديد. در قسمتي از اين كارت پستال كه به امضاي استاندار يزد و مدير كل انتقال خون استان رسيده،‌آمده است: ايثار ، فداكاري ، نوع دوستي از جلوه هاي برجسته كمال وتعالي انساني است و ايرانيان در اين امر پيش قدم هستند.حوادث و بيماريها خبر نمي كنند و هر كسي در معرض آن قرار دارد. هركدام از ما كه نيازمند دريافت خون مي شويم چه توقعي از ديگران داريم ؛ امروز كه سالم هستيم تلاش كنيم به توقع نيازمندان به خون پاسخ دهيم . درسال روز جهاني اهداي خون فرصتي فراهم شد تا ضمن قدرشناسي از همه كسانيكه تاكنون با از خودگذشتگي و ايثار به نياز هموطنان عزيز پاسخ مثبت داده اند ، بر اهميت وضرورت اهداي خون توسط هموطنان بزرگوار ، بالاخص جوانان رشيد كه همواره منشاء خدمت ، فداكاري و مروت بوده اند تاكيدي دوباره شود. در اينجا از همه هموطنان عزيز درخواست مي كنم در امر انساني اهداي خون بيش از پيش مشاركت كنند. از تمامي اهداكنندگان عزيز وفداكار خون ونيز دست اندركاران سخت كوش سازمان انتقال خون صميمانه تشكر مي كنم .