اخبار و مطالب اخبار و مطالب

تشكر فرماندار بافق از كاركنان زحمتكش انتقال خون يزد

تشكر فرماندار بافق از كاركنان زحمتكش انتقال خون يزدروز چهارشنبه 4 تيرماه، تيم سيار خونگيري انتقال خون يزد جهت خونگيري از مردم شريف شهرستان بافق روانه اين شهرستان شد كه از طرف فرماندار اين شهرستان مورد تقدير و تشكر قرار گرفت. به گزارش روابط عمومي، تيم سيار خونگيري كه ازساعت30/7 صبح لغايت 30/13 در تالار فرهنگيان اين شهرستان استقرار يافته بود با استقبال پرشور و بي نظيرمردم فهيم اين شهرستان روبرو شد و علي رغم اينكه از برخي مردم شريف اين شهرستان با توجه به نبود امکانات کافی ، گرماي طاقت فرسا و لزوم رساندن هرچه سریعتر واحدهای خون دریافت شده به مرکز استان ، خونگيري به عمل نيامد و امكان تمديد ساعت اهداي خون وجود نداشت، ولي تقريباً 80 واحد خون دريافت شد . همچنين پیش از ظهر نيزآقاي خاوری فرماندار و رنجبر معاون فرماندار بافق نحوه انجام خونگیری از مردم نوعدوست این دیار را مورد بازدید قرار داد و از مردم غيور اين شهرستان و كاركنان زحمتكش اداره كل انتقال خون استان تقدير و تشكر نمود. گفتنی است بافق به مانند چند شهرستان دیگر استان، پایگاه ثابت انتقال خون ندارد و باتوجه به ظرفيت و امكانات هر شهرستان و هماهنگي با اين اداره كل تيم سيار خونگيري به اين شهرستان ها اعزام مي شود.