اخبار و مطالب اخبار و مطالب

تقدير مدير كل انتقال خون يزد از روابط عمومي

تقدير مدير كل انتقال خون يزد از روابط عمومي

    به گزارش روابط عمومی اداره كل انتقال خون استان یزد، همزمان با 27 ارديبهشت روز ارتباطات و روابط عمومي مدير كل انتقال خون با حضور در واحد روابط عمومي از زحمات روابط عمومي همراه با اهداي لوح، تقدير و تشكر نمود.

در اين مراسم كه ‌معاونين و مدير حراست نيز مدير كل را همراهي نمودند دكتر تقوائي از روابط عمومي ها به عنوان قلب تپنده هر مجموعه اي ياد كرد و از زحمات بي شائبه روابط عمومي تشكر نمود.

در ادامه مراسم جواد فلاحتي مدير روابط عمومي انتقال خون ضمن قدرداني از مدير اين اداره كل از بیان این مهم كه روابط عمومي محور هست تشكر نمود.