اخبار و مطالب اخبار و مطالب

تقسيم شادماني بسيجيان يزدي با بيماران، همزمان با ميلاد كريم اهل بيت (ع)

تقسيم شادماني بسيجيان يزدي با بيماران، همزمان با ميلاد كريم اهل بيت (ع)

      به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، همزمان با نيمه ماه مبارك رمضان و به مناسبت ميلاد كريم اهل بيت امام حسن مجتبي (ع)، فرمانده و اعضاي پايگاه مقاومت بسيج شهيد دستغيب يزد با حضور در انتقال خون يزد و با  اهداي خون،  شادماني خود را با بيماران تقسيم نمودند.

نكته قابل ذكر اينكه فرمانده، اعضاي شورا و اعضاء فعال پايگاه بسيج شهيد دستغيب از اهداكنندگان مستمر بوده و در سال حداقل دو بار به مناسبت هاي ملي و مذهبي جهت نجات جان بيماران خون اهدا مي نمايند.