اخبار و مطالب اخبار و مطالب

تقسيم شادماني بسيجيان يزدي با بيماران، همزمان با ميلاد كريم اهل بيت (ع)
      به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، همزمان با نيمه ماه مبارك رمضان و به مناسبت ميلاد كريم اهل بيت امام حسن مجتبي (ع)، فرمانده و اعضاي پايگاه مقاومت بسيج شهيد دستغيب يزد با حضور در انتقال خون يزد و با  اهداي خون،  شادماني خود را با بيماران تقسيم نمودند.

نكته قابل ذكر اينكه فرمانده، اعضاي شورا و اعضاء فعال پايگاه بسيج شهيد دستغيب از اهداكنندگان مستمر بوده و در سال حداقل دو بار به مناسبت هاي ملي و مذهبي جهت نجات جان بيماران خون اهدا مي نمايند.