نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدیدمجوز ارسال پلاسمای انتقال خون یزد بدون عدم انطباق

تمدیدمجوز ارسال پلاسمای انتقال خون یزد بدون عدم انطباق

طی بازدید بازرسان شرکت اکتافارما از بخشهای فنی، مجوز ارسال پلاسمای این اداره کل را تمدید شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان يزد، پس از بازرسی‌های تیم سه نفره بازرسان کشور اتریش (AGES) از فرآیندها و بخش‌های فنی انتقال خون یزد مثل بخش‌های اهداکنندگان، آزمایشگاه‌ها، فرآورده‌های سلولی و پلاسمایی، آزمایشگاه الیزا، آموزش، تضمین کیفیت و کنترل کیفی، مجوز ارسال پلاسمای مازاد بر مصرف، برای تولید داروهای مشتق از پلاسما به کشور اتریش تمدید شد.

در این بازرسی بازرسان داخلی متشکل از معاون تضمین کیفیت و کنترل کیفی ، مدیرکل اعتبار بخشی و کارشناس کنترل کیفی نیز حضور داشتند و بخش های فنی را مورد ارزیابی قراردادند.

گفتنی است از سال 86 تاکنون این اداره کل مجوز ارسال پلاسما به خارج از کشور برای تهیه داروهای مشتق از پلاسما را دارد.