اخبار و مطالب اخبار و مطالب

تيم سيار خونگيري در استانداري استقرار يافت

تيم سيار خونگيري در استانداري استقرار يافتبه مناسبت گراميداشت روز ملي پدافند غيرعامل: تيم سيار خونگيري در استانداري استقرار يافت به مناسبت گراميداشت هفته پدافند غيرعامل و همزمان با روز ملي پدافند غيرعامل تيم سيار انتقال خون يزد در استانداري استقرا ريافت. به گزارش روابط عمومی انتقال خون یزد، اين مراسم كه با همت اداره كل پدافند غيرعامل يزد برگزار گرديد ، كاركنان استانداري حضور فعال داشتند. گفتني است معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري (از اهداكنندگان مستمر انتقال خون) ضمن حضور در مراسم و گراميداشت اين هفته و اهداي خون ، از كاركنان اين اداره كل قدرداني و تشكر نمود.