اخبار و مطالب اخبار و مطالب

تيم گلسا پوش يزد مروج فرهنگ "اهداي خون، اهداي زندگي"

تيم گلسا پوش يزد مروج فرهنگ "اهداي خون، اهداي زندگي"به گزارش روابط عمومی، با هدف ترويج فرهنگ اهداي خون در جامعه و با توجه به الگو بودن ورزشكاران براي جامعه اداره كل انتقال خون يزد تفاهم نامه فرهنگي با تيم گلسا پوش يزد امضا نمود. در اين تفاهم نامه تيم گلسا پوش كه حامي اين اداره در ترويج فرهنگي اهداي خون معرفي شده براي بازي در ليگ امسال با لباس هاي جديد كه شعار معروف سازمان انتقال خون كه همان "اهداي خون ، اهداي زندگي" است حك شده است به مصاف حريفان خود مي روند. عشقان ملك مدير عامل تيم گلسا پوش در حاشيه اين ديدار هدف از اين عمل خداپسندانه را كمك كوچك جامعه ورزشي براي بيماران و نيازمندان به خون خواند. دكتر تقوائي مدير كل انتقال خون استان نيز ضمن تشكر از اهداي خون بازيكنان و حمايت هاي بي دريغ تيم گلساپوش در ترويج فرهنگ اهداي خون، اين عمل را با ارزش و با معنويت خواند و براي تيم گلسا پوش در ليگ امسال آرزوي موفقيت كرد.