اخبار و مطالب اخبار و مطالب

جلسه اموزشی اهدا خون در کلاسهای قرآنی موسسه شهید صدوقی یزد

جلسه اموزشی اهدا خون در کلاسهای قرآنی موسسه شهید صدوقی یزددر راستای ترویج فرهنگ اهدا خون در بین بانوان دفتر آموزش و حفظ وجذب اهداکنندگان پایگاه انتقال خون یزد اقدام به برگزاری جلسه ی اموزشی اهدائ خون در کلاسهای قرأنی موسسه شهید صدوقی یزد نمود. در این برنامه ی آموزشي که با سخنرانی مسوول آموزش و حفظ و جذب اهداکنندگان ومسوول آموزش وپژوهش پایگاه انتقال خون در تاریخهای 26/10/88و30/10/88 با حضور 500 نفر از بانوان انجام شد ضمن تشویق وترغیب بانوان به شرکت در این امر خداپسندانه در مورد ضرورت اهدائ خون،مراحل و شرایط اهداو خون،انواع گروههای خونی و بیماریهای منتقله از راه خون صحبت شد، انواع فراورده های خونی در معرض نمایش گذاشته شد،به پرسشهای حضار در خصوص انتقال خون پاسخ داده شدو بروشورهای آموزشی بین عزیزان توزیع شد.

 در پایان عده ای از بانوان، داوطلب اهدا خون شدند  که طبق برنامه ی زمانبندی شده سرویس ایاب و ذهاب برای این عده از عزیزان مهیا گردید و موفق به اهدائ خون شدند.