نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آموزشی مدیریت مصرف خون در بیمارستان شهدای کارگر یزد برگزار شد

جلسه آموزشی مدیریت مصرف خون در بیمارستان شهدای کارگر یزد برگزار شد

با هدف کاهش ضایعات در مراکز درمانی جلسه آموزشی مدیریت مصرف خون در بیمارستان شهدای کارگر یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان یزد، جلسه آموزشی مدیریت مصرف خون هجدهم  آذر با طرح موضوعاتی همچون مدیریت مصرف خون، عوارض تزریق خون و پیگیری دقیق آن در بیمارستان شهدای کارگر یزد برگزار شد.

در این جلسه دکتر عبدالحسین فاطمی؛ مسئول هموویژلانس انتقال خون یزد در جمع پزشکان متخصص طب اورژانس به مباحث مدیریت مصرف خون، اندیکاسیون های مصرف فرآورده های خونی در جراحی های مختلف، نحوه درخواست فرآورده های خونی و صحیح مصرف نمودن آن و همچنین سعی در کاهش ضایعات پرداخت و در خصوص درخواست های منطقی فرآورده ها از سوی مراکز درمانی بحث و تبادل نظر شد.

در پایان جلسه سوالاتی در باب نحوه تجویز خون و اندیکاسیون های آن مطرح که توسط مسئول هموویژلانس پاسخ داده شد.