اخبار و مطالب اخبار و مطالب

جلسه کمیته استانی اداره كل انتقال خون يزد برگزار شد

جلسه کمیته استانی اداره كل انتقال خون يزد برگزار شدبه گزارش روابط عمومي، جلسه کمیته استانی اداره كل انتقال خون،با حضور مسئولين اداره كل انتقال خون و معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد،رئيس آزمايشگاه هاي استان ومديران، مسئولين فني، مسئولين بانك خون آزمايشگاه، سوپروايزر آموزشي و پزشكان ارشد هموويژيلانس بيمارستانها در محل سالن اجتماعات سازمان انتقال خون يزد برگزار شد. در ابتدای جلسه مديرکل انتقال خون استان ضمن خير مقدم به مدعوين در مورد اهميت استقرار سيستم هموويژيلانس ونتايج آن در بيمارستانها توضيحاتي ايراد نمود و پس از آن مسئول سيستم هموويژلانس انتقال خون يزد ضمن تشكر از مديران و مسولين بانك خون بيمارستان ها گفت: در حال حاضر سيستم مراقبت از خون (هموويژلانس) در 10 بيمارستان استان درحال اجرا است و همچنين در برخي از بيمارستان هاي استان آموزش هاي لازم داده شده كه به زودي اين مهم در اين بيمارستان ها اجرا خواهد شد. در ادامه اين مراسم معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقي يزد ضمن تشكر از مدیر و پرسنل انتقال خون استان، اظهار داشتند برگزاری جلسات توجيهي و آموزشي براي مسئولين بانك خون بيمارستان ها و پرسنل كادر فني مي تواند نقش مهمی در رفع نواقص و ابهامات درخواست و نگهداري و مصرف خون و فراورده هاي آن داشته باشد. مسئول سیستم مراقبت از خون اين اداره كل در پايان سخنان خود به پاسخگویی در خصوص پایش بانک خون بیمارستانها و رفع ابهامات مسئولین بیمارستان ها و اهميت گزارش عوارض تزريق خون و خطاهاي انساني و چگونگي جلوگيري از آن پرداخت. در پايان اين مراسم از مسولين فعال بانك خون بيمارستان هاي سيدالشهدا، مجيبيان، مرتاض، شهيد صدوقي، افشار، گودرز با اهدای لوح تقدير ، تشكر شد.