اخبار و مطالب اخبار و مطالب

جلسه کمیته استانی بانک خون بيمارستان هاي استان يزد برگزار شد

جلسه کمیته استانی بانک خون بيمارستان هاي استان يزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون يزد،جلسه کمیته استانی بانک خون،4شنبه 16 دي باحضورمديركل انتقال خون استان، معاونت درمان ومديردرمان دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد،مديران،مسئولين فني،مسئولين بانك خون، سوپروايزرآموزشي وپزشكان ارشدهموويژيلانس بيمارستانها درمحل سالن اجتماعات اين اداره كل برگزار شد.

     در ابتدای جلسه دكتر تقوائي؛ مدير كل انتقال خون استان ضمن خير مقدم به مدعوين در مورد اهميت استقرار سيستم هموويژيلانس ونتايج آن در بيمارستانها توضيحاتي ايراد نمود. سپس معاون فني اين اداره كل در خصوص عوارض پس از تزريق خون مواردي را متذكر شد و پس از آن مسئول سيستم هموويژلانس انتقال خون يزد در مورد مشكلات و مسائل طب انتقال خون و نحوه اجرائي شدن سيستم مراقبت از خون در مراكز درماني صحبت نمود.

در ادامه دكتر دهقان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقي يزد ضمن تشكر از مدیر كل و پرسنل پایگاه انتقال خون استان،گفت: برگزاری جلسات توجيهي وبازديدمسولان بانك خون بيمارستان هاي استان ازفرآيندتهيه خون مي تواند نقش مهمی در رفع نواقص و ابهامات درخواست و نگهداري و مصرف خون و فراورده هاي آن داشته باشد.

  در ادامه مسئول كميته هاي بيمارستاني انتقال خون يزد ضمن تشكر از مديران و مسولين بانك خون بيمارستان ها افزود: در حال حاضر از مجموع 18 بيمارستان استان، 16 بيمارستان سيستم مراقبت از خون (هموويژلانس) برقرار است و در دو بيمارستان ديگر  نيز آموزش لازم داده شده كه به زودي اين طرح در اين بيمارستان ها شروع مي شود.

     در پايان دکتر فاطمي مسئول سیستم مراقبت از خون به پاسخگویی در خصوص پایش بانک خون بیمارستانها و رفع ابهامات مسئولین بیمارستان ها پرداخت.