اخبار و مطالب اخبار و مطالب

حس نوع دوستي زرتشتيان با اهداي خون در ماه رمضان

حس نوع دوستي زرتشتيان با اهداي خون در ماه رمضاندر آخرين روزهاي ماه مبارك رمضان جمعي از هموطنان زرتشتي ساكن يزد صبح روز چهارشنبه شانزدهم مرداد با مراجعه به انتقال خون يزد، خون خود را اهدا نمودند. به گزارش روابط عمومي، در اين مراسم كه طبق هماهنگي بين رييس انجمن و موبد زرتشتينان و واحد روابط عمومي انجام شده بود، در همان اوقات اوليه صبح، تعداد زيادي از اهداكنندگان زرتشتي جهت اهداي خون به انتقال خون يزد مراجعه نمودند. زرتشتيان در مصاحبه با صدا و سيماي مركز يزد هدف از اين كار خيرمندانه را كمك به هم نوعان خود خواندند.سپنتا نيكنام عضو شوراي اسلامي شهر يزد نيز گفت: در ماه مبارك رمضان همشهريان مسلمان بعلت روزه داري نسبت به روز هاي معمولي كمتر قادر به اهداي خون مي باشند ما براي كمك به هم نوعان خود اقدام به چنين كاري نموديم. نكته قابل توجه ديگر حضور پر رنگ بانوان زرتشتي جهت اهداي خون بود كه تقريباً نيمي از مراجعين را تشكيل مي دادند. مدير كل انتقال خون يزد در مصاحيه خود با خبرنگار صدا و سيما ضمن تشكر از حس نوع دوستي زرتشتيان يزدي گفت: در ماه رمضان امسال در استان يزد بحمدا... اسقبال خوبي از اهداي خون به عمل آمد كه جا دارد از تمامي عزيزان تقدير و تشكر به عمل آيد.