اخبار و مطالب اخبار و مطالب

حمایت همه جانبه معاون برنامه ریزی استانداری از انتقال خون یزد

حمایت همه جانبه معاون برنامه ریزی استانداری از انتقال خون یزد

حمایت همه جانبه معاون برنامه ریزی استانداری از انتقال خون یزد

به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، در مراسم هم اندیشی مدیریت مصرف خون  که در انتقال خون یزد برگزار شد؛ دکتر بابایی؛ ضمن خیر مقدم به مهمانان افزود :انتقال خون یزد در بسیاری از شاخص ها بالاتر از متوسط کشوری است و این نشان از پویایی و تلاش مردمان این خطه از مرز و بوم است.

وی افزود:استانداری حمایت خود را قبلا از این اداره کل ابراز داشته  و ادامه خواهد داد و از مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران خواستار توجه بیشتر به این اداره کل شد.