اخبار و مطالب اخبار و مطالب

خون سالم چیست ؟

خون سالم چیست ؟خون سالم چیست ؟

خون سالم خونی است که هیچ زیانی به فرد گیرنده آن وارد نمی نماید. خون سالم می تواند نجات دهنده حیات باشد در حالی که خون ناسالم می تواند موجب بیماری شدید شده یا حتی مرگ گیرنده را به همراه داشته باشد.

     خون ناسالم است اگر، در هنگام اهدا هر عامل عفونی درخون اهداکننده وجود داشته باشد که توسط انتقال خون یا از طریق هر فراورده اي كه از ان خون توليد ميشود منتقل گردد.

عفونت هایی که می توانند توسط خون آلوده منتقل شوند عبارتند از :

-HIV که منجر به AIDS می شود.

-هپاتیت B

-هپاتیت C

-سیفلیس

-بیماری شاگاس ( مخصوص آمریکای جنوبی ، مرکزی و برخی نقاط خاص است ودر ایران موردی ندارد ).

-مالاریا

-HTLV