اخبار و مطالب اخبار و مطالب

خون چیست وچرا از آن استفاده می شود ؟

خون چیست وچرا از آن استفاده می شود ؟خون چیست و چرا از آن استفاده می شود ؟

  مایع قرمزی که خون نامیده می شود از چندین عنصر متفاوت تشکیل یافته که هریک عمل خاصی را انجام می دهند. خون را می توان به صورت کامل مصرف نمود یا آن را به اجزای تشکیل دهنده اش تقسیم نمود به نحوی که هر واحد از خون اهدایی رامی توان برای بیش از یک بیمار مورداستفاده قرار داد.

اجزای خون

گلبول قرمز :ازگلبول قرمز به طور گسترده ای به منظور جایگزینی خون از دست رفته به واسطه خونریزی در هنگام زايمان، در طی جراحی ودر تصادفات استفاده می شود. انتقال گلبول قرمز می تواند در بعضی انواع کم خونی های شدید نیز نجات دهنده حیات فرد باشد.

پلاکت ها: پلاکت ها سلول های بسیار کوچکی بوده که به منظور انعقاد خون ضروری می باشند. اگر تعداد پلاکت فردی کم باشد ممکن است یک ضربه آرام موجب خونریزی وسیعی گردد. تعداد پلاکت بیمارانی که مبتلا به سرطان خون یا نارسایی مغز استخوان می باشند اغلب کاهش یافته به انتقال پلاکت به منظور حفظ عمل انعقادی خون نیاز دارند.

پلاسما : پلاسما مایع زردرنگی است که گلبول های خونی در آن معلق می باشند این مایع را اغلب مورد فرآوری قرارداده از آن فرآورده های خونی حیات بخش تهیه می نمایند از جمله :

-عوامل انعقادی مانند فاکتور VIII که افراد هموفیلی را قادر می سازد تا زندگی تقریبا عادی داشته باشند.

*ایمونوگلوبولین ها :

-ایمونوگلوبولین های غیر اختصاصی ، که از آن به منظور مداوای اعمال غیرطبیعی سیستم ایمنی وجلوگیری از هپاتیت A استفاده می شود.

-ایمونوگلوبولین های خاص مانند ایمونوگلوبولین آنتی D که از آن به منظور جلوگیری از بیماری (Rhesus disease ) Rh نوزادان تازه متولد شده استفاده می گردد.

*آلبومین که پروتئینی مهم در خون بوده از آن برای بیمارانی که در وضعیت بحرانی بوده حجم زیادی از مایعات بدن خود را از دست داده اند استفاده می شود.