اخبار و مطالب اخبار و مطالب

خيّر يزدي خون اهدا نمود

خيّر يزدي خون اهدا نمود

خيّر يزدي خون اهدا نمود

     به گزارش روابط عمومي، يكي از خيّران يزدي به نام آقاي خالقي زاده روز 4شنبه اول بهمن ماه در ساعات اوليه صبح با مراجعه به مركز خونگيري ابوذر خون اهدا نمود.

     اين خيّر كه يكي از اهدا كنندگان مستمر نيز به شمار مي رود هدف از اهداي خون خود، نجات جان بيماران خواند.

     گفتني است اين خيّر همه ساله در روز هاي 24 خرداد روز جهاني اهداكنندگان، ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) و روز زن و همچنين ولادت با سعادت حضرت علي (ع) و روز پدر شاخه گل به اهداكنندگان و پرسنل اهدا مي كند.