اخبار و مطالب اخبار و مطالب

دانشجويان دانشگاه فرهنگيان؛ با اهداي خون آشنا شدند

دانشجويان دانشگاه فرهنگيان؛ با اهداي خون آشنا شدند

      به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون براي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيدان پاكنژاد يزد برگزار شد.

      در اين كارگاه آموزشي پزشك مسول حفظ و جذب اهداکنندگان اين اداره كل پيرامون نياز به خون با هدف ايجاد انگيزه در اهداكننده، اهميت اهداي خون مستمر، بيماري هاي قابل انتقال از راه خون، پرهيز از رفتارهاي پرخطر، توصيه  هاي پس از اهداي خون مطالب مهمي براي دانشجويان ارائه داد.

      در پايان اين دوره به سوالات دانشجويان در خصوص اهداي خون توسط پزشك مسول پاسخ داده شد.گفتني است روز چهارشنبه ششم خرداد تيم سيار خونگيري در اين دانشگاه مستقر و از دانشجويان خونگيري به عمل خواهد آمد.