اخبار و مطالب اخبار و مطالب

دانشجويان يزدي با شعار "من خون مي دهم"؛ مروج فرهنگ اهداي خون

دانشجويان يزدي با شعار "من خون مي دهم"؛ مروج فرهنگ اهداي خون

     به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در اقدامي خداپسندانه با نصب دستنوشته هايي با شعار "من خون مي دهم" به صورت دسته جمعي خون اهدا نمودند.

دانشجويان هدف از اين عمل خداپسندانه كه به صورت خود جوش صورت گرفت؛ ترويج فرهنگ اهداي خون در بين اقشار جامعه مخصوصا قشر جوان، كمك به هم نوع و نجات جان بيماران خواندند.

نكته قابل ذكر حضور پرشور دانشجويان خواهر در اين مراسم بود كه مروج فرهنگ اهداي خون بودند.