اخبار و مطالب اخبار و مطالب

داوطلبين جمعيت هلال احمر با اهداي خون به ياري بيماران شتافتند

داوطلبين جمعيت هلال احمر با اهداي خون به ياري بيماران شتافتندبه گزارش روابط عمومي انتقال خون استان يزد، در يك حركت فرهنگي و خدا پسندانه داوطلبين جمعيت هلال احمر يزد در پايگاه انتقال خون حاضر و با اهداي خون خود قسمتي از كمبود پلاكت استان را جبران نمودند. گفتني است چند روزي است با توجه به سردي هوا و افزايش بيماراني كه به خون و فرآورده هاي خوني نيازمندند، انتقال خون يزد به مقدار كم با كمبود پلاكت مواجه شده بود كه با اهداي خون داوطلبين هلال احمر در دو مرحله و فراخوان اهداكنندگان، اين كمبود جبران شد. داوطلبين جمعيت هلال احمر يزد در طول سال به طور متناوب براي اهداي خون به پايگاه مراجعه نموده و اغلب از اهداكنندگان مستمر و با سابقه هستند. لازم به ذكر است با توجه به اینکه شهر یزد یکی از قطب های درمانی بیماری های خون و سرطان است بنابراین یکی از نیازهای اصلی استان نیاز به پلاکت مي باشد.