اخبار و مطالب اخبار و مطالب

در آغاز هفته ناجا كاركنان نيروي انتظامي استان خون اهدا نمودند

در آغاز هفته ناجا كاركنان نيروي انتظامي استان خون اهدا نمودندبه گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، به مناسبت گراميداشت هفته ناجا تعدادي از كاركنان نيروي انتظامي در اولين روز از اين هفته خون اهدا نمودند در اين مراسم كه روز شنبه مورخ 8/7/91 بعد از مراسم صبحگاه مشترك نيروي انتظامي استان برگزار شد تيم سيار خونگيري نيز در اين فرماندهي مستقر و از نيروهاي اين مركز خونگيري بعمل آمد. گفتني است در اين مراسم نزديك به 60 نفر موفق به اهداي خون شدند.