اخبار و مطالب اخبار و مطالب

دعوت از مسؤلين و پرسنل ادارات، ارگانها، نهادها و سازمانهای یزد جهت اهداي خون بمناسبت هفته انتقال خون

دعوت از مسؤلين و پرسنل ادارات، ارگانها، نهادها و سازمانهای یزد جهت اهداي خون بمناسبت هفته انتقال خون      بمناسبت هفته انتقال خون از تعداي ادارات، ارگانها،  نهادها و سازمانها دعوت  بعمل آمد و مسؤلين و پرسنل با اهداي خون خود اين هفته را گرامي داشتند. (آموزش و پرورش در روزهاي شنبه 9/5 و يكشنبه 10/5 بعلت كثرت پرسنل، مسؤلين و مديران دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، تيپ الغدير و ...)