اخبار و مطالب اخبار و مطالب

دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون براي دانشجويان برگزار شد

دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون براي دانشجويان برگزار شد



به مناسبت روز خوابگاه ها و با هدف ترويج فرهنگ اهداي خون در بين قشر جوان جامعه، دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون براي دانشجويان برگزار شد به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، يك دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون براي دانشجويان دانشكده فني حضرت علي ابن ابي طالب يزد برگزار شد. اين دوره آموزشي كه در شامگاه يكشنبه 28 ارديبهشت ماه در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار شد، نزديك به 100 نفر از دانشجويان و مسئولين خوابگاه حضور داشتند. پزشك مسئول برنامه ريزي، جذب و نگهداري اهداكنندگان اين اداره كل پيرامون نياز به خون با هدف ايجاد انگيزه در اهداكنندگان ، اهميت اهداي خون مستمر، بيماري هاي قابل انتقال از راه خون، پرهيز از رفتارهاي پرخطرو توصيه هاي پس از اهداي خون براي شركت كنندگان در اين دوره آموزش داد. اهداي اقلام تبليغاتي جهت ترويج فرهنگ اهداي خون ، توزيع بروشور و تراكت در خصوص اهداي خون و پاسخ به سوالات دانشجويان در خصوص اهداي خون توسط پزشك مسئول از جمله برنامه هاي ديگر اين مراسم بود.