اخبار و مطالب اخبار و مطالب

دومين جلسه کمیته استانی بانک خون يزد در سالجاري برگزار شد

دومين جلسه کمیته استانی بانک خون يزد در سالجاري برگزار شدبه گزارش روابط عمومي، دومين جلسه کمیته استانی بانک خون،با حضور مسئولين سازمان انتقال خون ومعاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، مديران، مسئولين فني، مسئولين بانك خون آزمايشگاه، سوپروايزر آموزشي و پزشكان ارشد هموويژيلانس بيمارستانها در محل سالن اجتماعات سازمان انتقال خون يزد برگزار شد. در ابتدای جلسه مدير انتقال خون استان ضمن خير مقدم به مدعوين در مورد اهميت استقرار سيستم هموويژيلانس ونتايج آن در بيمارستانها توضيحاتي ايراد نمود و پس از آن دكتر فاطمي مسئول سيستم هموويژلانس انتقال خون يزد در مورد مشكلات و مسائل طب انتقال خون و نحوه اجرائي شدن سيستم مراقبت از خون در مراكز درماني صحبت نمود. در ادامه معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقي يزد ضمن تشكر از مدیر و پرسنل پایگاه انتقال خون استان، اظهار داشتند برگزاری جلسات توجيهي و بازديد مسولان بانك خون بيمارستان هاي استان از فرآيند تهيه خون مي تواند نقش مهمی در رفع نواقص و ابهامات درخواست و نگهداري و مصرف خون و فراورده هاي آن داشته باشد. در پايان اين جلسه مسئول كميته هاي بيمارستاني انتقال خون يزد ضمن تشكر از مديران و مسولين بانك خون بيمارستان ها گفت در حال حاضر سيستم مراقبت از خون (هموويژلانس) در 6 بيمارستان استان برقرار است و همچنين در برخي از بيمارستان هاي استان آموزش لازم داده شده كه به زودي اين طرح در اين بيمارستان ها شروع بكار مي كند. در ادامه دکتر فاطمي مسئول سیستم مراقبت از خون به پاسخگویی در خصوص پایش بانک خون بیمارستانها و رفع ابهامات مسئولین بیمارستان ها پرداخت. در پايان اين مراسم از مسولين فعال بانك خون بيمارستان سيدالشهدا، به خاطر عملكرد خوبشان تقدير و تشكر شد.