اخبار و مطالب اخبار و مطالب

دومين دستگاه پلاكت فرزيس انتقال خون يزد، مورد بهره برداري قرار گرفت

دومين دستگاه پلاكت فرزيس انتقال خون يزد، مورد بهره برداري قرار گرفتبه گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، دومين دستگاه پلاكت فرزيسtrima accel در انتقال خون يزد نصب و راه اندازي شد. آفرزيس به معني جدا كردن است و در انتقال خون يعني گرفتن خون از اهداكننده، جدا كردن يك جزء خاص از آن و برگرداندن اجزاي باقي مانده به فرد اهداكننده مي باشد. در اين روش اهداكننده پس از انجام مراحل پذيرش، مشاوره و معاينات لازم نوسط پزشك اهدا و آزمايشهاي غربالگري از نظر بيماري هاي قابل انتقال از راه خون، در صورتي كه هيچ منعي براي اهداي خون وجود نداشته باشد اهداي پلاكت را انجام مي دهد. گفتني است فرآيند پلاكت فرزيس تقريباً يك تا يك و نيم ساعت طول مي كشد. در روش پلاكت فرزيس اتوماتيك امكان تهيه 6 تا 8 واحد پلاكت از فرد اهداكننده وجود دارد