اخبار و مطالب اخبار و مطالب

دومين فرد شناسايي شده داراي گروه خوني O بمبئي در استان، خون اهدا نمود

دومين فرد شناسايي شده داراي گروه خوني O بمبئي در استان، خون اهدا نمودبه گزارش روابط عمومي، دومين نفر از افراد شناسايي شده با گروه خوني O بمبئي با حضور در پايگاه انتقال خون يزد، خون خویش را اهدا نمود. در سال گذشته 4 نفر با مشخصات گروه خوني O بمبئي كه از گروه هاي خوني نادر و كمياب در دنياست در استان توسط اين پايگاه شناسايي شدند كه از اين تعداد 3 نفر بومي هستند. لازم به ذكر است اين 3 فرد شناسايي شده با گروه خوني O بمبئي نسبت خانوادگي با هم دارند كه نفر اول در آبان ماه سال جاري و دومين نفر نيز روز يكشنبه 15 بهمن ماه با اهداي خون خود در فهرست اهدا كنندگان خون های نادر قرار گرفت. خون اهدایی افراد با اينگونه گروه خوني در بانک خون گروه های نادر در سازمان انتقال خون ایران جهت افراد نیازمند به همین گروه های خونی ذخیره می گردد.