اخبار و مطالب اخبار و مطالب

ديدار رييس شبكه بهداشت و درمان شهرستان ابركوه با مدير كل انتقال خون استان

ديدار رييس شبكه بهداشت و درمان شهرستان ابركوه با مدير كل انتقال خون استان

رييس شبكه بهداشت و درمان و نماينده فرماندار در امور مربوط به پيگيري پايگاه انتقال خون شهرستان ابركوه با مدير كل انتقال خون استان در خصوص راه اندازي ساختمان بلا استفاده پايگاه انتقال خون شهرستان ابركوه  به بحث و گفتگو پرداختند.

به گزارش روابط عمومي، اين جلسه كه 22 تيرماه در انتقال خون استان برگزار شد، مدير كل انتقال خون استان يزد با اشاره به سابقه احداث ساختمان پايگاه انتقال خون شهرستان  ابركوه گفت: جهت راه اندازي پايگاه با چند چالش روبرو هستيم يكي بحث تامين تجهيزات،‌ديگري تشكيل چارت سازماني كه مطمئناً با حمايت فرماندار و نماينده مردم شهرستان ابركوه در مجلس شوراي اسلامي و خيرين شهرستان مي توان اين مشكلات را حل نمود.

تقوائي در ادامه افزود: با توجه به كمبود شديد نيروي انساني در انتقال خون استان در برگزاري تيم هاي سيار خونگيري در شهرستان ها من جمله در شهرستان ابركوه با مشكل مواجه هستيم.

رييس شبكه بهداشت و درمان شهرستان ابركوه نيزضمن تشكر ازمدير كل انتقال خون استان بابت پيگيري هاي مجدانه در راه اندازي پايگاه انتقال خون شهرستان گفت: درحال پيگيري رفع مشكلات و رايزني جهت راه اندازي پايگاه انتقال خون شهرستان هستيم، ولي در كوتاه مدت با توجه به استقبال مردم شهرستان جهت اهداي خون با آموزش نيروهاي بومي و استفاده از اين نيروهاي آموزش ديده در تيم هاي سياري مي تواند راهگشاي خوبي براي انتقال خون استان در برگزاري تيم هاي سيار خونگيري در شهرستان باشد.

دكتراكرمي يادآور شد: با توجه به پيگيريهاي انجام گرفته در حال مصوب نمودن بودجه تجهيزات پايگاه انتقال خون شهرستان هستيم و با حمايت فرماندار و مسئولين شهرستان بحث چارت سازماني انتقال خون شهرستان نيز حل خواهدشد