اخبار و مطالب اخبار و مطالب

ديدار مسئولين پايگاه از خانواده اهداكنندگان بالاي 50 بار

ديدار مسئولين پايگاه از خانواده اهداكنندگان بالاي 50 باردر اقدامي ابتكاري پايگاه انتقال خون يزد به ديدار اهداكنندگان خون 50 بار به بالا رفت.

     به گزارش روابط عمومي پايگاه انتقال خون يزد، بمناسبت 24 خرداد روز جهاني اهداكنندگان خون مسولين پايگاه انتقال خون يزد به منزل اهداكنندگان خون 50 بار به بالا رفتند و با اهداي لوح تقدير و گل از اين عزيزان تشكر و قدرداني نمودند.

     گفتني است 14 ژوئن (24خرداد) هر سال در جهان بنام روز جهاني اهداكنندگان خون نام دارد كه با هدف بالا بردن آگاهي نياز به خون سالم و محصولات خوني و قدرداني از اهداكنندگان داوطلب و بدون چشمداشت مادي كه با هديه خونشان زندگي ديگران را نجات مي دهند، جشن خواهند گرفت. شعار روز جهاني اهداكنندگان خون امسال« نجات جان انسان هاي بيشتر، با هداي خون بيشتر » است. اين شعار اهميت نياز فوري به اهداكنندگان خون بيشتر در سراسر جهان جهت تبديل شدن به اهداكنندگان داوطلب و مستمر را نشان مي دهد. امروزه 62 كشور جهان به اهداي خون صد در صد داوطلبانه بدون چشمداشت مالي در مقايسه با 32 كشور در سال 2002 رسيده اند.

       در سال 2011 سازمان جهاني بهداشت و ساير سازمانهاي حامي برگزاري روز جهاني اهدكنندگان جهاني خون همه كشورها را تشويق مي كنند كه در اين روز شركت كنند و رنگ قرمز را به عنوان رنگ نمادين در جاهاي ديدني و ساختمانهاي مشهور، در رويداد هاي فرهنگي و هنري و مكانهاي عمومي و حتي با تشكيل قطره خون مورد  استفاده قرار دهند. شايان ذكر است كه هر سال يك كشور ميزبان اين رويداد جهاني انتخاب مي شود كه زمينه هاي تمركز تبليغات بين المللي در آنجا فراهم مي شود.  اين رويداد همچنين از خدمات انتقال خون كشورها و ساير سازمانهاي غير دولتي در تقويت و گسترش برنامه هاي اهداي خون داوطلبانه و بدون چشمداشت مادي و تقويت كمپين هاي منطقه اي، ملي و محلي حمايت مي كند. اين رويداد جهاني در سال 2011 به ميزباني دولت آرژانتين در بوينس آيرس برگزار مي شود.