نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهبرد مشارکت

راهبرد مشارکت


این سازمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها،آیین نامه ها،دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی،نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.