اخبار و مطالب اخبار و مطالب

راه اندازی سیستم پرداخت اینترنتی زکات فطره - کفاره روزه و هدایا و نذورات

راه اندازی سیستم پرداخت اینترنتی زکات فطره - کفاره روزه و هدایا و نذوراتسازمان بهزیستی استان یزد جهت رفاه حال همشهریان عزیز  سیستم پرداخت اینترنتی زکات فطره - کفاره روزه و هدایا و نذورات را بر روی پایگاه اینترنتی سازمان بهزیستی استان یزد به آدرس  www.swo.ir  راه اندازی نمود