اخبار و مطالب اخبار و مطالب

رسانه ها با اطلاع رساني و ترويج فرهنگ اهداي خون در اين كار خير سهيم باشند

رسانه ها با اطلاع رساني و ترويج فرهنگ اهداي خون در اين كار خير سهيم باشندمدير كل روابط عمومي استانداري يزد: رسانه ها با اطلاع رساني و ترويج فرهنگ اهداي خون در اين كار خير سهيم باشند پاك طينت در جلسه هماهنگي ستاد بزرگداشت چلمين سالگرد تأسيس سازمان انتقال خون با مهم خواندن نقش رسانه ها در ترويج فرهنگ اهداي خون، خواستار اهتمام بيشتر رسانه ها در اين مقوله شد. به گزارش روابط عمومي انتقال خون استان، مدير كل روابط عمومي استانداري در اين جلسه، بااشاره به اينكه هيچ مقوله اي بدون داشتن مقبوليت اجتماعي به فرهنگ تبديل نمي شود گفت: اهدای خون هم از اين قاعده مستثني نيست و بايد از ابزارهاي گوناگون براي ايجاد مقبوليت و پذيرش اجتماعي اين مقوله كمك گرفت. داود پاك طينت با مهم ارزيابي كردن فرهنگ سازي و اطلاع رساني در زمينه اهدا خون، اظهار داشت: وقتي آگاهي عمومي نسبت به اين موضوع افزايش يابد، پذيرش اجتماعي رخ مي دهد و اين مقبوليت اجتماعي مي تواند زمينه ساز تبديل اهدای خون به يك فرهنگ شود آنگاه سطوح مختلف جامعه را در بر مي گيرد. پاك طينت به آمار پايين اهدای خون در ماه مبارك رمضان اشاره كرد و افزود: اين كاهش آمار در ماه رمضان كه مردم به دنبال انجام امور خير هستند مبين عدم اطلاع رساني مناسب در جامعه است و الا افكار عمومي در اين ماه بيش از ماه هاي ديگر آماده مشاركت در امور خير است. وي از اصحاب رسانه استان خواست در زمينه افزايش آگاهي عمومي در جامعه در خصوص اهداي خون، تلاش نمايند و در ادامه بيان كرد: رسانه ها بايد با شيوه هاي علمي ذهن ها را درگير اين مقوله كنند و هرگاه يك نفر با قلم خود امر خيري را ترويج كند به يقين در ثواب آن عمل خير شريك است.