اخبار و مطالب اخبار و مطالب

رشد صد در صدي آمار اهداي خون در 9 مرداد - سالگرد تأسيس سازمان انتقال خون ايران

رشد صد در صدي آمار اهداي خون در 9 مرداد - سالگرد تأسيس سازمان انتقال خون ايرانبه گزارش روابط عمومي پايگاه انتقال خون استان يزد روز نهم مرداد آمار اهداي خون پايگاه انتقال خون استان يزد رشد صد در صدي داشت.

     9 مرداد كه مصادف با  سالگرد  تأسيس  سازمان  انتقال  خون ايران "روز ملي اهداي خون" بود، 282 نفر به پايگاه  انتقال خون استان يزد مراجعه نمودند كه از اين تعداد 229 نفر موفق به اهداي خون شدند. اين آمار نسبت به مشابه روز هاي عادي افزايش صد در صدي داشت.