اخبار و مطالب اخبار و مطالب

رشد 3 درصدي اهداي خون مردم دارالعباده يزد در فروردين ماه 94

رشد 3 درصدي اهداي خون مردم دارالعباده يزد در فروردين ماه 94
به گزارش روابط عمومي ، مدير كل انتقال خون يزد ضمن اشاره  به افزايش 3 درصدي اهداي خون در فروردين ماه امسال نسبت به مدت مشابه، از افزايش 6/. درصدي اهداي خون بانوان خبر داد.

وي خاطر نشان کرد : اهداي خون بانوان از 3/4 درصد در فروردين ماه سال گذشته به 4 درصد رسيده است. وي همچنين از رشد 4/. درصدي اهداي خون مستمر خبر داد كه اين شاخص در فروردين ماه سال جاري به 57 درصد  رسيده است .