اخبار و مطالب اخبار و مطالب

رضايتمندي اهداكنندگان از انتقال خون يزد

رضايتمندي اهداكنندگان از انتقال خون يزد

به گزارش روابط عمومی اداره كل انتقال خون یزد، جلسه طرح تكريم ارباب رجوع در بازه زماني سه ماهه دوم سالجاري روز گذشته در دفتر مدير كل برگزار گرديد كه نتايج آن حاكي از رضايتمندي 100 درصدي اهداكنندگان از اين اداره كل بود.

     مدير كل انتقال خون ضمن تأييد خبر گفت: در روزهاي مختلف از هفته فرمهاي نظر سنجي در بين اهداكنندگان خون توزيع مي گردد و در پايان هر فصل اين فرمها پايش و نكته نظرات و پيشنهادات اهداكنندگان موردبازنگري قرار مي گيرد.

نقي تقوائي افزود: در خصوص  سوالاتي كه در فرم نظر سنجي گنجانده شده است از جمله:

آيا اطلاع رساني انجام شده است؟ 93 % بلي، 7% تا حدودي و 0  % خير.

نحوه برخورد كاركنان چگونه است؟ 82% بسيار خوب، 18% خوب ، 0 % متوسط و 0 % بد

آيا خدمت در موعد مقرر ارائه شده است؟100 % بلي و 0 % خير

آيا درخواست خلاف مقررات شده است؟ 0% بلي و 100% خير پاسخ داده اند.