اخبار و مطالب اخبار و مطالب

روحانيان نقش مؤثري در ترويج فرهنگ اهداي خون دارند

روحانيان نقش مؤثري در ترويج فرهنگ اهداي خون دارندآيت ا... سيدمحمد كاظم مدرسي: روحانيان نقش مؤثري در ترويج فرهنگ اهداي خون دارند به مناسبت شهادت امام حسن عسكري و نهم ربيع الاول آغاز امامت امام زمان (عج)، امام جمعه محمدآباد يزد علاوه بر اهداي خون از اين اداره كل بازديد نمود. به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، در اين بازديد يك ساعته ابتدا مدير كل انتقال خون استان ضمن خوش آمدگويي به آيت ا... مدرسي از حساسيت و پيچيدگي فرآيند تهيه فرآوده هاي خوني صحبت نمود. سپس آيت ا... مدرسي با حضور در بخش هاي مختلف با تك تك فرآيندها اعم از خونگيري، فرآورده، پخش خون آشنا شدند. در پايان اين بازديد، امام جمعه محمد آباد يزد با توصيف نمودن نقش مهم روحانيت در امور جامعه، يكي از راه هاي مؤثر ترويج فرهنگ اهداي خون در جامعه را روحانيان دانست و افزود: شايد برخي مردم از روند اهداي خون، نحوه تهيه فرآورده هاي خوني و نقش سازمان انتقال خون در نجات جان بيماران آگاهي زيادي نداشته باشند از اين رو روحانيان در مجالس و سخنراني هاي خود مي توانند مردم را آگاه و اهداي خون را به عنوان يك سنت حسنه، عمل خداپسندانه و صدقه جاريه براي مردم بازگو نمايند. امام جمعه محمد آباد يزد ، استاد حوزه و كارشناس مذهبي صدا و سيما پس از اهداي خون خود، از كاركنان اين اداره كل كه در نجات جان انسان ها مي كوشند تقدير و تشكر نمود.