نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روند پیشرفت انتقال خون با تولید محصولات نوین خونی

روند پیشرفت انتقال خون با تولید محصولات نوین خونی

دکتر تقوائی درجلسه کمیته استانی بانک خون بيمارستان هاي استان یزد؛

روند پیشرفت انتقال خون با تولید محصولات نوین خونی

به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون يزد،جلسه کمیته استانی بانک خون، 3شنبه نهم آبان با حضورمديركل انتقال خون استان، مديردرمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد،مديران،مسئولين فني، مسئولين بانك خون، سوپروايزرآموزشي وپزشكان ارشدهموويژيلانس بيمارستان ها درمحل سالن اجتماعات اين اداره كل برگزار شد.

     در ابتدای جلسه دكتر تقوائي؛ مدير كل انتقال خون استان ضمن تشکر بابت کاهش ضایعات خون و فرآورده های خونی به مدعوين در مورد اهميت استقرار سيستم هموويژيلانس ونتايج آن در بيمارستانها توضيحاتي ايراد نمود.

وی با اشاره به حرکت انتقال خون به سمت محصولات نوین گفت: هدف سازمان انتقال خون حفظ متوسط اهدای خون و حرکت به سوی محصولات جدید مثل پلاکت آفرزیس و پلاسمای آفرزیس، گلبول قرمز کم لوکوسیت ، پذیره نویسی سلولهای بنیادی خونساز و غیره می باشد که با تولید محصولات با کیفیت جدید در ارائه خدمات به بیماران  کمک نمود.

سپس مسئول سيستم هموويژلانس انتقال خون يزد در مورد مشكلات و مسائل طب انتقال خون و نحوه اجرائي شدن سيستم مراقبت از خون در مراكز درماني صحبت نمود.

در ادامه دكتر زارع؛ مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقي يزد ضمن تشكر از زحمات مدیر كل و پرسنل انتقال خون استان در راستای تهیه خون و فرآورده های خونی سالم، گفت: برگزاری جلسات توجيهي برای پزشکان جراح و بازديد مسئولین بانك خون بيمارستان هاي استان از فرآيند تهيه خون مي تواند نقش مهمی در رفع نواقص و ابهامات درخواست و نگهداري و مصرف خون و فراورده هاي آن داشته باشد.

  در ادامه مسئول كميته هاي بيمارستاني انتقال خون يزد ضمن تشكر از مديران و مسولين بانك خون بيمارستان ها افزود: در حال حاضر از مجموع 18 بيمارستان استان، 16 بيمارستان سيستم مراقبت از خون (هموويژلانس) برقرار است و در دو بيمارستان ديگر  نيز آموزش لازم داده شده كه به زودي اين طرح در اين بيمارستان ها شروع مي شود.

     در ادامه دکتر فاطمي مسئول سیستم مراقبت از خون به پاسخگویی در خصوص پایش بانک خون بیمارستانها و رفع ابهامات مسئولین بیمارستان ها پرداخت.

در پایان مراسم از مسئولین و پزشکان ارشد هموویژلانس بیمارستان های گودرز، مجیبیان، سیدالشهدا، مرتاض، شهید رهنمون، افشار و شهید صدوقی به علت همکاری مناسب با این اداره کل تقدیر و تشکر شد.