اخبار و مطالب اخبار و مطالب

رييس سازمان آموزش و پرورش استان يزد:انتقال خون در تأمين خون و فرآورده هاي خوني نقشي بسزا و حياتي دارد

رييس سازمان آموزش و پرورش استان يزد:انتقال خون در تأمين خون و فرآورده هاي خوني نقشي بسزا و حياتي داردرييس سازمان آموزش و پروش استان به همراه معاونين و جمعي از فرهنگيان اين اداره كل به مناسبت هفته سلامت خون اهدا نمودند. به گزارش روابط عمومی، در سومين روز از هفته سلامت بيش از 50 نفر از فرهنگيان به همراه رييس سازمان آموزش و پرورش در جهت تأمين خون و فرآورده هاي خوني بيماران خون اهدا نمودند. رييس سازمان آموزش و پرورش هدف از اهداي خون خود و فرهنگيان استان اين گونه بيان نمود: با توجه به هفته سلامت و نقشي كه اهداي خون در حفظ سلامت افراد دارد و همچنين نقش الگويي فرهنگيان با فرهنگسازي و ايجاد آگاهي بيشتر در آحاد جامعه نسبت به اهداي خون و همچنين انجام سنت حسنه اهداي خون در جهت رفع نياز بيماران به خون و فرآورده هاي خوني اين اقدام انجام شد. رحيمي نژاد خاطر نشان كرد با توجه به گستردگي جامعه فرهنگيان قطعاً‌در طول سال جهت اهداي خون مراجعه دارند ولي در مناسبت هاي خاص هم (مثل هفته سلامت ) اين اقدام به صورت دسته جمعي انجام مي گيرد. وي در خصوص زمينه هاي همكاري سازمان آموزش و پرورش با سازمان انتقال خون گفت: آموزش و پرورش ماهيت و نقش فرهنگسازي، آموزش و ارتقاي بينش جامعه بويژه نسل جديد دارد برهمين اساس تعامل و همكاري هايي با دستگاه هاي مختلف مي تواند داشته باشد از جمله اين دستگاه ها سازمان انتقال خون است كه يكي در حوزه آموزش به دانش آموزان و فرهنگيان مي تواند نقش پرشور در مدارس داشته باشد آموزش و پرورش بستر لازم را براي انجام اين مهم فراهم نمايد تا مسير آينده نسبت به سلامتي خود و هم نسبت به تأمين نياز هم نوعان فعاليت بيشتري داشته باشد. وي در ادامه نقش سازمان انتقال خون را حياتي دانست و گفت نظام اجتماعي دوامش با ايفاي نقش پيش بيني شده دستگاه هاي مختلف است كه سازمان انتقال خون در جهت فرهنگسازي و تحقق شعر معروف سعدي عليه الرحمه كه مي گويد "بني آدم اعضاي يكديگرند/ كه در آفرينش ز يك گوهرند" و همچنين تأمين خون و فرآورده هاي خون بيماران نقش حياني و بسزا دارد. وي در پايان ضمن دعوت از مردم جهت اهداي خون افزود: باتوجه به پيشرفتهاي پزشكي و اثبات اينكه از نظر علمي كه اهداي خون قبل از اهداي زندگي به ديگران به تضمين حيات سالم خون فرد مي باشد توصيه برادرانه دارم كه توجه ويژه به اين امر خداپسندانه داشته و سعي نمايند با توجه به نظر مشاوران پزشكي برنامه منظمي در رابطه با اهداي خون در طول سال داشته باشند.