اخبار و مطالب اخبار و مطالب

رييس شوراي اسلامي شهر يزد:اهداي خون حياتي ترين كمك به هم نوع است

رييس شوراي اسلامي شهر يزد:اهداي خون حياتي ترين كمك به هم نوع استبه گزارش روابط عمومي انتقال خون، رييس شوراي اسلامي شهر يزد ضمن گرامي داشتن روز عصاي سفيد ، و تبريك اين روز به همه روشندلان و با تاكيد و توصيه مردم به اهداي خون، كمك به هم نوع را در اولويت اول خواند. مهندس فقيه خراساني در حال اهداي خون چنين گفت: مردم يزد سابقه اي ديرينه در كارهاي خير دارند و از مردم خوب و خير استان، علي الخصوص اهداكننده هاي با گروه خون منفي دعوت مي شود جهت كمك به بيماران و نيازمندان حداقل سالي دو مرتبه اهداي خون داشته باشند. وي در ادامه ضمن آشنايي با برخي مشكلات و چالش هاي پايگاه، قول همكاري در برطرف نمودن موانع و مشكلات سازمان انتقال خون یزد را داد . وي در پايان از مردم استان كه جهت اهداي خون مراجعه مي كنند و سپس از پرسنل خدوم و زحمتكش اين پايگاه تقدير و تشكر نمود.