اخبار و مطالب اخبار و مطالب

رييس شوراي اسلامي شهر يزد:فعاليت و خدمات سازمان انتقال خون باارزش و قابل تحسين است

رييس شوراي اسلامي شهر يزد:فعاليت و خدمات سازمان انتقال خون باارزش و قابل تحسين استبه گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، مدير و تعدادي از مسولين انتقال خون استان با رييس شوراي اسلامي شهر يزد ديدار و گفتگو كردند. در اين ديدار يك ساعته دكتر تقوايي ضمن قدرداني از شوراي اسلامي شهر يزد از حسن توجه رياست شورا نسبت به موضوع اهداي خون تقدير و تشكر نمود و به گزارشي از اقدامات صورت گرفته در اين پايگاه پرداخت و كسب رتبه نخست در سلامت خون و همچنين ميزان خونگيري در استا ن را از جمله افتخارات انتقال خون استان دانست. مدير انتقال خون در ادامه گفتگوهاي خود از مسولين استان درخواست مساعدت جهت برطرف نمودن موانع موجود در پايگاه را خواستار شد و از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد درخواست نمود تا از نزديك از پايگاه انتقال خون يزد بازديد نمايند. مهندس فقيه خراساني ضمن خوش آمدگويي به مسولين انتقال خون استان فعاليت سازمان انتقال خون را ستود و عملكرد انتقال خون استان را خوب توصيف نمود. وي افزود: سازمان انتقال خون يكي از حياتي ترين فعاليت ها را برعهده دارد كه اين كار به نحو احسن در حال انجام است كه خود كاري باارزش و قابل تحسين است.