اخبار و مطالب اخبار و مطالب

ساعت کار پایگاه انتقال خون یزد در ماه مبارک رمضان

ساعت کار پایگاه انتقال خون یزد در ماه مبارک رمضانشنبه لغایت چهارشنبه :

    صبح ها  از 8 الی 30/12

           شب ها از 30/18 الی 23

 

پنجشنبه ها :

      صبح ها از 8 الی 30/11

    شب ها از 30/18 الی 22