اخبار و مطالب اخبار و مطالب

سالم ترین اهداکننده خون کیست ؟

سالم ترین اهداکننده خون کیست ؟چه کسانی سالم ترین اهداکنندگان خون هستند ؟

اهداکنندگان داوطلب که پولی در ازای اهدای خون دریافت نمی نمایند وبه طور منظم خون اهدا می کنند سالم ترین اهداکنندگان هستند. تحقیقات در کشورهای مختلف نشان داده است افرادی که خون خود را داوطلبانه وبدون در نظر گرفتن پاداش مادی اهدا می کنند ، دلایل اندکی جهت پنهان کردن اطلاعات مربوط به ان بخش از سلامت و روش زندگی خود که آنها را برای اهدای خون ، به طور موقت یا دایم نامناسب می نماید دارند. انگیزه اصلی انها کمک به افراد دیگر است ونه به دست آوردن منافع شخصی

     اهداکنندگان " فامیلی " یا " جایگزین " فقط در زمانی که خون آنها مورد نیاز یکی از اعضای خانواده یا آشنایان است خون اهدا می کنند . ثابت شده است که خون این افراد به سلامت گروه اول نیست زیرا ممکن است در شرایطی که برای اهدای خون مناسب نیستند وممکن است آلودگی را به فرد گیرنده منتقل نمایند تحت فشار قرار گرفته خون اهدا نمایند.

    در جایی که امکان اهدای خون توسط یکی از اعضای خانواده وجود ندارد بستگان ممکن است با پرداخت پول به فردی دیگر وی را به اهدای خون ترغیب نمایند

    اهداکنندگانی پولی (Paid donors ) . افرادی هستند که برای دریافت پول،خون اهدا می نمایند. آنها معمولا بیش از آنکه توسط کمک به افراد دیگر ترغیب شوند به واسطه آنچه دریافت می نمایند تشویق می شوند این افراد ممکن است با اهدای خون بیش از دفعات توصیه شده به سلامت خویش آسیب بزنند.

    همچنین به احتمال بیشتر ممکن است زندگی گیرندگان خون را نیز با پنهان نمودن اطلاعاتی که آنها را از اهدای خون منع می کند به مخاطره اندازند. حیات هر فرد بیمار دریافت کننده خون به صراحت وصداقت تک تک اهداکنندگان خون بستگی دارد.