اخبار و مطالب اخبار و مطالب

سبز پوشان نيروي انتظامي شهرستان ميبد خون اهدا نمودند

سبز پوشان نيروي انتظامي شهرستان ميبد خون اهدا نمودندبه گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، در دومين روز از هفته ناجا و به مناسبت گراميداشت اين هفته كه با شعار "سرمايه اجتماعي، اساس اقتدار ما" نامگذاري شده است، تعدادي از كاركنان نيروي انتظامي شهرستان ميبد با حضور در پايگاه انتقال خون اين شهرستان خون اهدا نمودند. در اين مراسم خونگيري، فرمانده، جانشين فرمانده و كاركنان نيروي انتظامي شهرستان ميبد و همچنين رؤساي كلانتري ، پاسگاه ها و رؤساي پليس تخصصي اين شهرستان حضور داشتند و با اهداي خون خود هفته ناجا را گرامي داشتند.