اخبار و مطالب اخبار و مطالب

سخنرانی معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون ایران در خصوص مدیریت مصرف خون

سخنرانی معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون ایران در خصوص مدیریت مصرف خون

سخنرانی معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون ایران در خصوص مدیریت مصرف خون

به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، در مراسم هم اندیشی مدیریت مصرف خون  که در انتقال خون یزد برگزار شد؛ دکتر ذوالفقاری معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون ایران در خصوص مدیریت مصرف خون و اهمیت اجرای کامل برنامه هموویژلانس در بیمارستان ها برای مدعوین سخنرانی نمود.