اخبار و مطالب اخبار و مطالب

سومين جلسه هم انديشي جشن 40 سالگي

سومين جلسه هم انديشي جشن 40 سالگيسومين جلسه هم انديشي جشن 40 سالگي انتقال خون در يزد برگزار شد به گزارش روابط عمومي، با حضور مدير كل، مسئول روابط عمومي انتقال خون يزد و دبير جشن چهل سالگي در استان سومين جلسه هم انديشي جشن 40 سالگي روز يكشنبه دوازدهم ارديبهشت ماه در دفتر مدير كل برگزار گرديد. در اين جلسه جزئيات برنامه و هماهنگي هايي كه مي بايست در خصوص برگزاري جشن 40 سالگي بين دستگاه ها و تشكل هاي مردم نهاد برقرار گردد بررسي شد در ادامه جلسه مدير كل انتقال خون در خصوص استفاده حداكثري از پتانسيل هاي سازمان هاي مردم نهاد تأكيد نمود. قرار شد جلسه بعدي شانزدهم خرداد با حضور برخي از مسئولين انجمن بيماري هاي خاص و مسئولين حوزه سلامت در خصوص برگزاري هر چه باشكوهتر جشن 40 سالگي انتقال خون در استان، برگزار گردد.