اخبار و مطالب اخبار و مطالب

سومين دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون بانوان

سومين دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون بانوانبه گزارش روابط عمومی پایگاه انتقال خون يزد، سومين دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون بانوان در مدرسه علميه مكتب الزهراء يزد برگزار شد.

     در اين دوره آموزشي كه با حضور 80 نفر از بانوان طلبه در ساعت 15/10 روز چهارشنبه مورخ 4/3/90 برگزار شد، آقاي ذوالمفاخر كارشناس مسول آزمايشگاه انتقال خون يزد پيرامون شرايط اهداي خون در بين بانوان، ايجاد انگيزه در اهداكنندگان خون، اهميت اهداي خون مستمر،‌بيماريهاي قابل انتقال از راه خون و توصيه هاي پس از اهداي خون صحبت نمود.

در پايان اين مراسم به سوالات بانوان در خصوص اهداي خون پاسخ داده شد.