نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومين ممیزی انتقال خون همکاریهای مشترک منطقه ای مركز انجام شد

سومين ممیزی انتقال خون همکاریهای مشترک منطقه ای مركز انجام شد

درچارچوب ممیزی ادارات کل انتقال خون استانها توسط ممیزین منطقه ای ،13 آذر سومين ممیزی منطقه ای توسط تیم ممیزین متشکل از کارشناسان ادارات کل انتقال خون استان های اصفهان و چهار محال و بختياري از اداره كل انتقال خون استان يزد در انجام شد.

 به گزارش روابط عمومی  انتقال خون يزد ، در جلسه افتتاحیه  ممیزی که با حضور ممیزین انتقال خون های  منطقه مركز و نیز مسئولین واحدهای فنی يزد در دفتر مدیرکل صورت گرفت ، مدير كل انتقال خون يزد با بيان جايگاه انتقال خون استان در كشور و وضعيت اهداي خون در استان خاطرنشان کرد، در اين مميزي ها مي توان از نقاط قوت استان ها در راستاي پوشش دادن نقاط ضعف استفاده نمود.

درپایان دکتر تقوايي ضمن قدردانی از حضور موثر تیم بازرسی،خاطرنشان کرد توسعه کیفی خدمات سازمان انتقال خون  نیازمند برنامه ریزی دقیق در راستای دستیابی به اهداف تعیین  شده مي باشد.

نكته قابل ذكر اينكه، از تاريخ اول تا هفتم آذر ماه از ادارت انتقال خون استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري نيز بازرسي انجام شد.